Viet Nam Dien Tap Ban Dan That o Bien Dong

By | June 15, 2011
Việt Nam diễn tập bắn đạn thật ở biển Đông (VOA Express)