Than Dieu Hiep Lu 1995 – Return of the Condor Heroes 1995 [Co Thien Lac]

By | November 28, 2011


Thần Điêu Hiệp Lữ 95

English Title: The Condor Heroes 95
Kiếm Hiệp TVBI

Starring: Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng, Lưu Gia Huy, Phổ Minh Hiền
Dien Vien: Co Thien Lac, Luu Gia Huy, Ly Nhuoc Dong, Pho Minh Hien