Nhat Den Nhi Do 6 – Song Thien Long Ho Dau (Whos The Winner 6)

By | July 6, 2008

Song Thiên Long Hổ Đấu (Nhất Đen Nhì Đỏ 6) – The Unbeatable 2

Diễn Viên (cast) : Lý Nam Tịnh,Trịnh Huệ Ngọc,Vu Vinh Quang,Châu Sỏ Minh,Tăng Giang, Lam Hien Binh

Âm Thanh (audio) : Vietnamese Dubbed – Lồng Tiếng Việt USA

NhatDenNhiDoVI_SongThienLongHoDau.jpg