Lien Khuc Dan Ca 3 Mien – Ngoc Huyen, Truong Vu, Manh Quynh, Dang The Luan

By | May 26, 2011

[dailymotion xhzen4
LK Dân ca 3 miền – Ngọc Huyền, Trường VÅ©, Mạnh Quỳnh & Đặng Thế Luân

One thought on “Lien Khuc Dan Ca 3 Mien – Ngoc Huyen, Truong Vu, Manh Quynh, Dang The Luan

 1. harberleshath

  Tham gia choi tai Poke-World:

  – Ban duoc nhan nuôi 1 pokemon dau tiên và kham pha the gioi Poke-World
  – Ban co the mua và su dung các item de ho tro cho pokemon trong quá trình khám phá,phiêu luu
  – Moi khi pokemon lên 1 level ,se nhan duoc 5 point ,ban có the cong vào diem : tan công,phòng thu,toc do,sinh luc
  – Ban có the bat các pokemon khác,chi can mua pokeball trong shop
  – Khi pokemon lên den level 100,ban có the reset cho pokemon .Sau moi lan reset,pokemon cua ban lai có thêm 1 “dòng”.Ban tìm hieu thêm ve “dòng” tai dây

  – Video huong dan choi: http://www.youtube.com/watch?v=mz4GHkEnaUY
  – Chi tiet tai : http://vn.poke-world.info/

  Còn cho j nua ,truy cap http://poke-world.info/ và dang ký ngay 1 tài khoan de bat dau chuyen phiêu luu khám phá Poke-World cùng voi pokemon cua ban.

Comments are closed.